Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Przekrój podluzny nowoczesnego wielokomorowego mlyna rurowego

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Druga komora o znacznie mniejszej średnicy i większej długości niż komora pierwsza napełniona była drobnymi kulami lub cylpebsami. Jej zadaniem było wykonywanie końcowej fazy mielenia. Młyny o takiej konstrukcji nie znalazły jednak szerszego zastosowania w przemyśle, ponieważ niekorzystny rozkład naprężeń mechanicznych często powodował uszkodzenia w miejscu . połączenia dwóch walczaków o różnych średnicach. Poza tym samo połączenie w jedną całość kulowca z rurowcem nie przyczyniło się do usunięcia słabych stron konstrukcji i skomplikowanej budowy kulowca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Dwukomorowy mlyn rurowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Chociaż zespoły dwumaszynowe do suchego przemiału surowców zachowały się jeszcze w niektórych starszych zakładach, to jednak w nowo budowanych cementowniach nie są już instalowane od co najmniej 20 lat. Zespoły te bowiem obarczone są szeregiem zasadniczych wad, spośród których przede wszystkim należy wymienić następujące: 1) stosunkowo mała wydajność, zmuszająca do instalowania w wiekszych zakładach dużej liczby zespołów, 2) konieczność budowania wysokich fundamentów pod kulowce które z zasady umieszczane są nad młynami rurowymi, 3) duża kubatura pomieszczeń młynowni w związku z ustawieniem kulowców na wysokich fundamentach, 4) skomplikowana obsługa, 5) duże jednostkowe zużycie energii na przemiał. Dalszy postęp w zakresie doskonalenia urządzeń mielących przyniósł nowe rozwiązanie konstrukcyjne w postaci dwukomorowego młyna rurowego. Dwukomorowy młyn rurowy w pierwotnej swej postaci był jak gdyby mechanicznym zespoleniem w jedną całość młyna kulowego i jednokomorowego młyna rurowego. Przemiał wstępny materiału w pierwszej, czyli kulowej komorze odbywał się nadal w cyklu zamkniętym, a gotowe mieliwo o granulacji nie przekraczającej 2-3 mm przechodziło do drugiej komory przez rurę ze spiralą ślimakową umieszczoną osiowo w pierwszej komorze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Mlyn rurowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Młyn rurowy pracuje w obiegu otwartym, to znaczy, że mielony materiał przechodzi przez ten młyn tylko jeden raz i opuszcza go jako gotowa mączka o wymaganym stopniu rozdrobnienia, W czasie pracy młyna na skutek nieustannego tarcia się mielników o materiał i wzajemnie o siebie wytwarzają się znaczne ilości ciepła, w wyniku czego temperatura wnętrza młyna przewyższa znacznie temperaturę otoczenia, a znajdująca się w materiale woda zamienia się: w parę. Gromadząca się w młynie para musi być odprowadzona na zewnątrz, a to właśnie uzyskuje się dzięki przewietrzaniu młyna, Poza tym, strumień przepływającego przez młyn powietrza porywa z jego wnętrza najdrobniejsze cząsteczki materiału. Są one już dostatecznie drobno zmielone i pozostając w młynie, utrudniają tylko pracę mielników przy rozdrabnianiu grubszych ziarn, tworząc pomiędzy mielnikami i tymi ziarnami pewnego rodzaju warstwę amortyzującą. Z biegiem lat jednokomorowe młyny rurowe nie ulegały zasadniczym zmianom konstrukcyjnym. Doskonalono tylko w miarę postępu techniki maszynowej wykonanie poszczególnych elementów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Jednokomorowe mlyny rurowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 11th, 2019

Urządzenia sortujące kulowca wykonane są w taki sposób, że końcowy produkt opuszczający ten ,agregat ma granulację nie przekraczającą 2 -:– 3 mm; frakcje grubsze miele się w kulowym powtórnie. Mieliwo wychodzące z kulowca kierowane jest do dalszego prze- miału w jednokomorowym młynie rurowym, którego zadaniem jest ostateczne rozdrobnienie. Jednokomorowe młyny rurowe chodzące w skład dwumaszynowych zespołów mielących zostały ; po raz pierwszy skonstruowane w roku 1892. W odróżnieniu od młynów kulowych stosowanych do tej pory młyny rurowe miały znacznie większą długość w porównaniu z ich średnicą. O ile w młynach kulowych stosunek długości do średnicy, jako już poprzednio wspomniano, był zwykle < l, o tyle w młynach rurowych __f_ = 4 -:- 6. Read the rest of this entry »

Comments Off

instalacje suszaco-mielace

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Jedyną słabą stroną omówionych instalacji jest ich dość skomplikowany wieloczłonowy schemat, wymagający od obsługi dużej staranności i wyższych kwalifikacji zawodowych. Również trzeba zaznaczyć, że instalacje susząco-mielące są w stanie wysuszyć meteriały. których początkowa wilgotność nie przekracza 12 -7- 15%. Jeżeli należy się liczyć z większą początkową wilgotnością surowców, to zachodzi konieczność zbudowania niewielkiej suszarni obrotowej, która osusza wstępnie zbyt wilgotny materiał, redukując jego wilgotność do wyżej podanych granic. . Read the rest of this entry »

Comments Off

Oczyszczone w cyklonie gazy

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

W separatorze (dokładniejszy jego opis zamieszczony jest w rozdziale o przygotowywaniu pyłu węglowego) następuje wytrącenie ze strumienia gazów grubszych cząsteczek materiału. Niedostatecznie drobno zmielony materiał, oddzielony w separatorze, zwracany jest przenośnikiem ślimakowym i zsypem do ponownego przemiału w młynie kulowym. Drobne cząsteczki materiału , nie zatrzymane przez separator, przechodzą wraz z gazami do cyklonu , gdzie pod działaniem siły odśrodkowej zostają wytrącone ze strumienia gazów i poprzez lej cyklonu i wysyp odbierane są jako gotowa mączka surowa. Oczyszczone w cyklonie gazy zasysane są przez przewód do wentylatora , który część tych gazów wtłacza przez przewód ponownie do obiegu, nadmiar zaś gazów odprowadza przez kominek do atmosfery. Tak więc wentylator powoduje przymusową cyrkulację gazów w instalacji i wytwarza prędkość przepływu tych gazów niezbędną do odprowadzania z młyna cząsteczek zmielonego materiału. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wymiana ciepla w mlynie

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Młyn wprawiany jest w ruch obrotowy za pomocą wieńca zębatego, który przez kolo atakujące i przekładnię zębatą, czyli tzw. reduktor, sprzężony jest z elektrycznym silnikiem napędowym. Młyn napełniony jest kulami stalowymi o wymiarach dostosowanych do granulacji i rodzaju mielonego surowca. Własne palenisko węglowe wytwarza gorące gazy spalinowe, które przez wlot zasysane są do wnętrza młyna i przepływając przez nie, nagrzewają kule i znajdujący się w młynie materiał. Wskutek tego wilgoć zawarta w materiale zamienia się w parę i uchodzi wraz z gazami przez czop drążony . Read the rest of this entry »

Comments Off

Agregaty suszaco-mielace

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

W Polsce młyny wielokomorowe najnowocześniejszych konstrukcji produkowane są przez Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn. Po drugiej wojnie światowej wiele młynów produkcji PZBM zainstalowano w krajowych cementowniach. Młyny te, jak wykazały doświadczenia ruchowe, me ustępują w niczym maszynom . importowym z zagranicy. W nowoczesnych cementowniach pracujących metodą suchą coraz częściej wprowadza się nowy tw urządzeń, w których równocześnie odbywa się proces mielenia i suszenia surowców. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wewnatrz czopa znajduje sie spirala slimakowa usuwajaca maczke z mlyna.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Wewnątrz czopa znajduje się spirala ślimakowa usuwająca mączkę z młyna. Za łożyskiem ślizgowym znajduje się cylindryczne sito przymocowane do czopa i obracające się wraz z młynem. Grubsze bryłki nie zmielonego materiału i odłamki mielników, opuszczające młyn wraz z mączką, zostają zatrzymane na tym sicie i następnie odprowadzone są na zewnątrz przez wysyp. Gotowy produkt mielenia poprzejściu przez otwory sita spada do leja, pod którym zmontowane są dwa przenośniki ślimakowe. Jeden z tych ślimaków transportuje mączkę surowcową silosów, a drugi stanowi rezerwę. Read the rest of this entry »

Comments Off

Czesto stosowanym urzadzeniem przeciwpozarowym sa zawory pozarowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Często stosowanym urządzeniem przeciwpożarowym są zawory pożarowe (hydranty wewnętrzne) zaopatrzone w odcinek węża o długości zazwyczaj 15 m. Zawory te dołączane są do przewodów o średn. 50 mm, przy czym prądownice zaopatrywane są w pyszczki o średn. 8 do 23 mm. Są też stosowane prądownice z pyszczkami uniwersalnymi lub pyłowymi. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »