Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Depaletyzatory’

Calkowity ciezar mielników

Posted in Uncategorized  by admin
June 23rd, 2018

Zagadnienie doboru całkowitego ciężaru mielników i sposobu ich rozmieszczenia w poszczególnych komorach młyna rurowego jest drugim zasadniczym problemem techniki mielenia, Całkowity ciężar mielników załadowanych do młyna ma zasadniczy wpływ zarówno na wydajność młyna, Jak też na uzyskiwany w nim stopień zmielenia materiału i na zużycie energii w procesie mielenia. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ praca rozdrobnienia materiału w młynie jest sumą prac wykonywanych przez poszczególne kule. Im więcej zatem będzie kul w młynie, tym większy i lepszy będzie efekt rozdrobnienia. Z drugiej jednak strony zwiększenie ciężaru ładunku mielników pociąga za sobą wzrost rozchodu energii. Praktyka wykazała, że zwiększenie całkowitego ciężaru mielników celowe jest tylko do pewnej określonej gibiany, po której przekroczeniu zmniejsza się wydajność młyna, natomiast zużycie energii na przemiał gwałtownie wzrasta. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Depaletyzatory’

Calkowity ciezar mielników

Posted in Uncategorized  by admin
June 23rd, 2018

Aby określić stan załadowania młyna mielnikami, używa się w praktyce fabrycznej pojęcia to stopień napełnienia. Stopień napełnienia młyna jest to stosunek objętości zajmowanej przez mielnik do całkowitej czynnej objętości młyna. Stopień napełnienia oznacza się zazwyczaj literą grecką <p.< br= style=color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;>Zrozumiałe jest, że dobranie dla danego młyna odpowiedniego stopnia napełnienia jest równoznaczne z dobraniem odpowiedniego ciężaru mielników. Doświadczenia ruchowe wykazały, że dla uzyskanie ekonomicznej i wydajnej pracy nowoczesnych rurowych młynów wielokomorowych stopnie napełnienia poszczególnych komór młyna muszą być różne, przy czym pierwsza komora powinna mieć największy stopień napełnienia, a ostatnia – najmniejszy. Znany cementownik niemiecki Anselm zaleca dla nowoczesnego trzykomorowego młyna rurowego następujące stopnie napełnienia I komora – . Całkowity ciężar mielników do młynów wielokomorowych można znacznie dokładniej obliczyć nie za pomocą poprzednio podanego wzoru empirycznego, lecz w oparciu o ustalone najdogodniejsze stopnie napełnienia poszczególnych komór. [podobne: projektowanie w katowicach wnętrz biznessowych, Depaletyzatory, meble ogrodowe technorattan ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Depaletyzatory’

Calkowity ciezar mielników

Posted in Uncategorized  by admin
June 23rd, 2018

Młyny kulowe przez kilkadziesiąt lat niepodzielnie panowały w przemyśle cementowym i były produkowane (przez wiele wytwórni maszyn ciężkich. Rzecz jasna) że poza wyżej opisanym związaniem konstrukcyjnym było bardzo wiele różnych typów i konstrukcji, które jednak różniły się pomiędzy sobą raczej drugorzędnymi szczegółami. W miarę pogłębiania się wiedzy z zakresu chemii cementu, a zwłaszcza w miarę postępu badań dotyczących procesów fizyko-chemicznych, zachodzących w czasie wypalania mieszaniny surowcowej w piecach szybowych, a następnie w Obrotowych, coraz więcej wagi przywiązywano do możliwie najlepszego rozdrobnienia i zhomogenizowania surowców przed ich wypaleniem. Okazało się przy tym, że stopień rozdrobnienia, praktycznie możliwy do osiągnięcia w młynach kulowych, jest niewystarczający dla zapewnienia prawidłowego przebiegu reakcji chemicznych w piecach. W. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Depaletyzatory’

Calkowity ciezar mielników

Posted in Uncategorized  by admin
June 23rd, 2018

Urządzenia sortujące kulowca wykonane są w taki sposób, że końcowy produkt opuszczający ten ,agregat ma granulację nie przekraczającą 2 -:– 3 mm; frakcje grubsze miele się w kulowym powtórnie. Mieliwo wychodzące z kulowca kierowane jest do dalszego prze- miału w jednokomorowym młynie rurowym, którego zadaniem jest ostateczne rozdrobnienie. Jednokomorowe młyny rurowe chodzące w skład dwumaszynowych zespołów mielących zostały ; po raz pierwszy skonstruowane w roku 1892. W odróżnieniu od młynów kulowych stosowanych do tej pory młyny rurowe miały znacznie większą długość w porównaniu z ich średnicą. O ile w młynach kulowych stosunek długości do średnicy, jako już poprzednio wspomniano, był zwykle < l, o tyle w młynach rurowych __f_ = 4 -:- 6. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries