Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘fototapety 3d’

AKUMULACJE CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W ogrzewaniach wodnych można z zasady wyrównać mniejsze wahania zapotrzebowania ciepła wskutek wysokiej zdolności magazynowania ciepła samej objętości wodnej urządzenia. Odnosi się to przede wszystkim do ogrzewał l wodą gorącą z wielkimi kotłami o dużej pojemności wodnej, jakie często stosuje się w zakładach przemysłowych. Jeśli w kotłach tych z przestrzenią parową przyjęto dostatecznie wysokie ciśnienie w stosunku do wymaganej temperatury zasilania, można w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania ciepła uzyskać w kotle bardzo duże ilości ciepła przez obniżenie ciśnienia, bez przeciążania paleniska. Na przykład – przy obniżeniu ciśnienia z 8 na 7 atn, kocioł płomienicowy o pojemności wody 12 m”oddaje 12000• 5 = 60000 kcal. W przypadku wydajności nominalnej 1,5 106 kcal/h oraz przy czasie poboru 5 min odpowiada to zwiększeniu wydajności na krótki przeciąg czasu o ok. 50010. W przypadku większych i długotrwałych wahań zapotrzebowania ciepła, można włączyć specjalny zasobnik. Jest to przydatne przede wszystkim wtedy, jeśli dopływ pary grzejnej i zapotrzebowania ciepła nie zachodzą w tym samym czasie. Z zasady należy gromadzić ciepło na możliwie niskim poziomie temperatury. W elektrociepłowniach można uzyskać wskutek tego wzrost zysku energii elektrycznej przy stosowaniu zasobnika zupełnie małego. W zakładach, które potrzebują wielkich ilości ciepłej wody użytkowej, celowe jest również ogrzewanie tej wody w chwilach wysokiego dopływu pary i magazynowanie jej. Do tego celu można wykorzystać zwykłe zbiorniki wodne, które przy niewielkich nakładach – mogą gromadzić bardzo wielkie ilości ciepła, ponieważ różnica temperatur, którą można wykorzystać jest stosunkowo duża. Na przykład – w zbiorniku o objętości 10 m można przy ogrzewaniu wody od 10 do 70 -c zakumulować ok. 60•10•1000 = 600000 kcal ciepła, a więc ilość ciepła odpowiadającą ok. 1,200 kG pary. Jeśli jednak akumulacja ciepła musi odbywać się za pomocą wody grzejnej, należy wtedy. włączyć do sieci zasobniki pionowe. Mogą one jedynie gromadzić ciepło w zakresie temperatur między temperaturą zasilania i powrotu, a jako zbiorniki ciśnieniowe podlegają wszelkim przepisom. Najczęściej używa się stojących kotłów cylindrycznych, w których cieplejsza woda zasilająca tworzy warstwę ponad zimniejszą wcdą po- wrotną. Zasadę działania tego połączenia można najlepiej objaśnić na podstawie trzech przypadków granicznych: 1. Tylko kocioł dostarcza całe ciepło na cele grzejne, zasobnik jest wyłączony. Zawory a i d są otwarte, b i c – zamknięte. 2. Kocioł powinien naładować zasobnik przy wyłączonym ogrzewaniu. Zawory a i c są otwarte, b i d – zamknięte. Pompa czerpie zimną wodę ze spodu zbiornika; ta sama objętość wody ogrzanej napływa górą. 3. Sam zasobnik zaopatruje ogrzewanie w ciepło przy wyłączonym kotle. Zawory a i c są zamknięte, b i d – otwarte. Ochłodzoną wodę grzejną, powracającą z urządzenia, pompuje się od dołu do zbiornika, zaś ogrzana woda tłoczona jest ze zbiornika do sieci grzejnej. Normalny stan pracy urządzenia znajduje się między wspomnianymi przypadkami granicznymi; na przykład kocioł jednocześnie zaopatruje ogrzewanie i napełnia zasobnik albo ogrzewanie otrzymuje ciepło częściowo z kotła, a częściowo z zasobnika wody. Jeśli pompa tłocząca instalacji ogrzewania jest umieszczona na prze- wodzie zasilającym, należy wtedy przewidzieć specjalną pompę napełniającą lub opróżniającą zbiornik. [patrz też: fototapety 3d, fototapety do sypialni, imitacja cegły ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fototapety 3d’

AKUMULACJE CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W urządzeniach z całkowicie napełnionymi wodą kotłami albo powierzchniowymi wymiennikami ciepła stosuje się następujące rodzaje zbiorników ciśnieniowych: a. Zbiornik otwarty umieszczony odpowiednio wysoko. System ten jest już znany z ogrzewań wodą ciepłą. Można go stosować przy niskich wymaganych ciśnieniach, a zatem również przy niskich temperaturach zasilania. Dla uniknięcia parowania wody w zbiorniku, zaleca się prowadzić przewód łączący zbiornik ciśnieniowy przez zbiornik odcinający wodę gorącą, a nie łączyć go bezpośrednio. b. Zbiornik zamknięty z poduszką gazową albo powietrzną, zasilany z butli stalowej b. DO całości urządzenia należy automatyczna regulacja ciśnienia gazu, zawór bezpieczeństwa i system alarmujący w razie spadku ciśnienia gazu. Dla zmniejszenia korozji zaleca się stosowanie gazu obojętnego, a nie powietrza zawierającego tlen. c. Zbiornik zamknięty z poduszką parową. Parę można dostarczać albo z sieci wysokoprężnej, albo za pomocą kotła pomocniczego podgrzewanego gazem, albo elektryczności. Poduszke parową można także wytwarzać przez umieszczenie w przestrzeni wodnej zbiornika – wężownicy parowej 1, albo grzejnika elektrycznego. Zbiorniki ciśnieniowe a muszą być wykonane na najwyższe możliwe ciśnienia wewnętrzne, otrzymują one więc zawór bezpieczeństwa, który ogranicza ciśnienie do wartości wymaganej dla działania urządzenia z wodą gorącą. Jeśli jest do dyspozycji para wysokoprężna o odpowiednim ciśnieniu – co z zasady ma miejsce w elektrociepłowniach – stosuje się wtedy przede wszystkim. Urządzenie to jest bowiem szczególnie proste i mało kosztowne w użytkowaniu. W przypadku zastosowania pary o ciśnieniu zredukowanym z ciśnienia wysokiego zaleca się dołączać do tego samego stopnia ciśnienia dalsze odbiorniki pary d. Zapewnia to prawidłowe działanie regulatora ciśnienia c. Zbiorniki ciśnieniowe ogrzewane parą należy oczywiście dobrze izolować. [hasła pokrewne: fototapety 3d, fototapety do sypialni, imitacja cegły ]

Comments Off

« Previous Entries