Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Studnie do ujecia wód przeciwpozarowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Studnie do ujęcia wód przeciwpożarowych powinny mieć odpowiednią wydajność, -niezależnie od pór roku i stanów wód. Jeżeli głębokość rzeki jest niedostateczna, należy ująć wodę za pomocą, drenażu poziomego W licznych przypadkach, w warunkach wiejskich, budowane są żelbetowe zbiorniki przeciwpożarowe o pojemności 50 wzgl. 100 m”, zasilane z wodociągu lub wodą studzienną – za pomocą pomp ręcznych wzgl. wodą powierzchniową. Zbiornik taki powinien być zawsze napełniony . Głębokość zbiorników wynosi 3,0 m; najmniejsza głębokość wody w zbiorniach terenowych (stawach przeciwpożarowych), nie zaopatrzonych w studzienki ujęciowe, powinna wynosić 1,3 m ze względu na pokrywę lodową. Pochylenie skarp – 1 : 2 lub 1 : 1,75 – zależnie od rodzaju gruntu. [podobne: fototapety do sypialni, meble skandynawskie, imitacja cegły ]

Comments Off

Posts Tagged ‘imitacja cegły’

Studnie do ujecia wód przeciwpozarowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

W ogrzewaniach wodnych można z zasady wyrównać mniejsze wahania zapotrzebowania ciepła wskutek wysokiej zdolności magazynowania ciepła samej objętości wodnej urządzenia. Odnosi się to przede wszystkim do ogrzewał l wodą gorącą z wielkimi kotłami o dużej pojemności wodnej, jakie często stosuje się w zakładach przemysłowych. Jeśli w kotłach tych z przestrzenią parową przyjęto dostatecznie wysokie ciśnienie w stosunku do wymaganej temperatury zasilania, można w przypadku nagłego wzrostu zapotrzebowania ciepła uzyskać w kotle bardzo duże ilości ciepła przez obniżenie ciśnienia, bez przeciążania paleniska. Na przykład – przy obniżeniu ciśnienia z 8 na 7 atn, kocioł płomienicowy o pojemności wody 12 m”oddaje 12000• 5 = 60000 kcal. W przypadku wydajności nominalnej 1,5 106 kcal/h oraz przy czasie poboru 5 min odpowiada to zwiększeniu wydajności na krótki przeciąg czasu o ok. 50010. W przypadku większych i długotrwałych wahań zapotrzebowania ciepła, można włączyć specjalny zasobnik. Jest to przydatne przede wszystkim wtedy, jeśli dopływ pary grzejnej i zapotrzebowania ciepła nie zachodzą w tym samym czasie. Z zasady należy gromadzić ciepło na możliwie niskim poziomie temperatury. W elektrociepłowniach można uzyskać wskutek tego wzrost zysku energii elektrycznej przy stosowaniu zasobnika zupełnie małego. W zakładach, które potrzebują wielkich ilości ciepłej wody użytkowej, celowe jest również ogrzewanie tej wody w chwilach wysokiego dopływu pary i magazynowanie jej. Do tego celu można wykorzystać zwykłe zbiorniki wodne, które przy niewielkich nakładach – mogą gromadzić bardzo wielkie ilości ciepła, ponieważ różnica temperatur, którą można wykorzystać jest stosunkowo duża. Na przykład – w zbiorniku o objętości 10 m można przy ogrzewaniu wody od 10 do 70 -c zakumulować ok. 60•10•1000 = 600000 kcal ciepła, a więc ilość ciepła odpowiadającą ok. 1,200 kG pary. Jeśli jednak akumulacja ciepła musi odbywać się za pomocą wody grzejnej, należy wtedy. włączyć do sieci zasobniki pionowe. Mogą one jedynie gromadzić ciepło w zakresie temperatur między temperaturą zasilania i powrotu, a jako zbiorniki ciśnieniowe podlegają wszelkim przepisom. Najczęściej używa się stojących kotłów cylindrycznych, w których cieplejsza woda zasilająca tworzy warstwę ponad zimniejszą wcdą po- wrotną. Zasadę działania tego połączenia można najlepiej objaśnić na podstawie trzech przypadków granicznych: 1. Tylko kocioł dostarcza całe ciepło na cele grzejne, zasobnik jest wyłączony. Zawory a i d są otwarte, b i c – zamknięte. 2. Kocioł powinien naładować zasobnik przy wyłączonym ogrzewaniu. Zawory a i c są otwarte, b i d – zamknięte. Pompa czerpie zimną wodę ze spodu zbiornika; ta sama objętość wody ogrzanej napływa górą. 3. Sam zasobnik zaopatruje ogrzewanie w ciepło przy wyłączonym kotle. Zawory a i c są zamknięte, b i d – otwarte. Ochłodzoną wodę grzejną, powracającą z urządzenia, pompuje się od dołu do zbiornika, zaś ogrzana woda tłoczona jest ze zbiornika do sieci grzejnej. Normalny stan pracy urządzenia znajduje się między wspomnianymi przypadkami granicznymi; na przykład kocioł jednocześnie zaopatruje ogrzewanie i napełnia zasobnik albo ogrzewanie otrzymuje ciepło częściowo z kotła, a częściowo z zasobnika wody. Jeśli pompa tłocząca instalacji ogrzewania jest umieszczona na prze- wodzie zasilającym, należy wtedy przewidzieć specjalną pompę napełniającą lub opróżniającą zbiornik. [patrz też: fototapety 3d, fototapety do sypialni, imitacja cegły ]

Comments Off

« Previous Entries