Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

stopien wypelnienia kulami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z obliczeń teoretycznych wynika, że stopień wypełnienia kulami o jednakowej średnicy jest wielkością stałą, niezależną od średnicy kul, czyli że wartość stopnia wypełnienia jest taka sama (przy użyciu kul o dużych średnicach co i przy użyciu kul o małych średnicach. W praktyce jednak rzecz ma się inaczej, ponieważ w rzeczywistym młynie kule nie układają się regularnymi warstwami, lecz mniejsze kule wypełniają lepiej przestrzeń zajmowaną przez mielniki. Ponadto dla zwiększenia stopnia wypełnienia nie załadowuje się komór młyna kulami o jednakowej średnicy, lecz ładunkiem o zróżnicowanych wymiarach. W nowoczesnych młynach wielokomorowych na podstawie doświadczeń ustalono następujący asortyment mielników do poszczególnych. komór: I komora _ kule o średnicach 100 –; – 50 mm, II komora _ kule o średnicach 50 –; – 30 mm, III komora _ kule o średnicach 30 –; – 20 mm,lub cylpebsy, Przy takim układzie asortymentu mielników uzyskuje się stopnie wypełnienia wynoszące I komora _ h = 0,56 II komora _ 12 = 0,59 III komora _ f3 = 0,52 Rozmieszczenie mielników w młynie w sposób podany wyżej nie jest przypadkowe, lecz wynika z głębokiej analizy zjawisk zachodzących w trakcie procesu mielenia. W pierwszej komorze młyna, w której odbywa się wstępne rozdrabnianie stosunkowo dużych brył materiału, umieszczone są kule o największych wymiarach, rozdrabniające materiał głównie przez uradzenia. Im twardszy jest materiał, im większe są wymiary brył podawanych do młyna, tym odpowiednio większe muszą być średnice kul. [patrz też: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble dla dzieci’

stopien wypelnienia kulami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Po przejściu przez pierwszą komorę materiał ma już znacznie drobniejszą granulację, a wskutek tego znacznie większą sumaryczną powierzchnię. Dlatego też, aby proces mielenia, polegający na mechanicznym oddziaływaniu powierzchni mielników na powierzchnię ziarn materiału, mógł przebiegać skutecznie, mielnika w drugiej komorze muszą mieć również sumaryczną powierzchnię znacznie większą niż mielniki w pierwszej komorze. Wynika z tego, że do drugiej komory należy załadowywać kule o średnicach mniejszych niż do komory pierwszej. W trzeciej komorze młyna ziarna materiału są już bardzo małe i tutaj mielenie odbywa się prawie wyłącznie w drodze ścierania tych ziarn przez stalowe mielniki. Powierzchnia materiału jest bardzo duża: toteż dla uzyskania równie dużej powierzchni ciał mielących do trzeciej komory załadowuje się nie kule, lecz cylpebsy, dzięki którym można uzyskać lepszy stosunek sumarycznej ich powierzchni do ciężaru. Poza doborem odpowiedniego asortymentu ciał mielących do poszczególnych komór młyna wielokomorowego nie mniej ważnym zagadnieniem jest ustalenie właściwej długości tych komór. Według powierzchniowej teorii Rittingera praca potrzebna na wstępne, zgrubne rozdrabnianie materiału jest znacznie mniejsza od pracy niezbędnej do ostatecznego drobnego, zmielenia tego materiału, Wynika z tego jasno, że przy jednakowej szybkości posuwania się materiału wzdłuż całego młyna czas ; przebywania materiału w trzeciej komorze musi być znacznie dłuższy niż w komorze . pierwszej i drugiej. Inaczej mówiąc, długość trzeciej komory musi być większa od długości komory pierwszej i drugiej. [więcej w: meble dla dzieci, meble do pokoju młodzieżowego, meble do sypialni ]

Comments Off

« Previous Entries