Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble do pokoju dziecięcego’

WYTWARZANIE I AKUMULACJA WODY GORĄCEJ OGRZEWANIE WODY GORĄCEJ W KOTŁACH WODNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Bezpośrednie ogrzewanie w kotłach obiegowej wody grzejnej stosuje się w zakładach przemysłowych i w ogrzewaniach zdalaczynnych bez własnego wytwarzania energii elektrycznej. Do ogrzewania wody gorącej używa się prawie wszystkich typów parowych kotłów wysokoprężnych; podlegają one również jak kotły parowe tym samym przepisom urzędowym. Ponadto istotne jest, że ilość dodatkowej wody zasilającej jest ogólnie bardzo niewielka, w przeciwieństwie do normalnej eksploatacji kotłów parowych. Nie potrzeba więc stosować dużych urządzeń przygotowujących wodę zasilającą. Należy jednak zwrócić uwagę, że przy rozległych przewodach zdalaczynnych, a szczególnie podczas pierwszego uruchomienia, mogą dostać się do kotłów różnego rodzaju zanieczyszczenia i stać się przyczyną zakłóceń pracy w delikatnych typach kotłów o konstrukcji wrażliwej na zanieczyszczenia. Trzeba również zwracać uwagę na prawidłową cyrkulację wody, szczególnie w tych częściach kotła, które są silnie obciążone termicznie. Kotły na wodę gorącą mogą być używane w dwojaki sposób: albo całkowicie napełnione wodą, albo z przestrzenią parową ponad zwierciadłem wody – jak w kotłach parowych. Przy temperaturach wody zasilającej powyżej 110 st. C obowiązują ala obu przypadków Ogólne postanowienia dotyczące ustawiania krajowych kotłów parowych. Wodę gorącą pobiera się z kotłów z przestrzenią parową za pomocą rury zanurzonej tuż pod najniższym poziomem wody. Tego rodzaju kotły zapewniają utrzymywanie ciśnienia w instalacji ogrzewania oraz umożliwiają jednoczesne oddawanie pary wysokoprężnej do celów ogrzewniczych i użytkowych. Przy dużych przestrzeniach parowych sam kocioł mażę wyrównywać zmiany objętości wody gorącej wywołane wahaniami temperatury. Jeśli kilka kotłów z przestrzeniami parowymi łączy się równolegle, należy utrzymywać stan wody na jednakowym poziomie. Równe poziomy wody wymagają jednakowych ciśnień w przestrzeniach parowych, te zaś odpowiadają równym temperaturom wody w kotłach. Możliwe to jest tylko wtedy, jeśli ilość wody dopływającej do każdego kotła jest równa ilości wody odpływającej, a przepływ przez poszczególne kotły jest proporcjonalny do chwilowego wytwarzania ciepła w palenisku. Z niżej podanych liczb widać jak ostre są te warunki. Jeśli dopuści się różnicę poziomu wody równą 10 cm, to różnica ciśnień pary może wynosić tylko 1/100 at, a zgodnie z tablicami parametrów pary różnica temperatury wody w kotle tylko ok. 1/20 oc. Tak dokładne sterowanie nie jest możliwe nawet za pomocą samoczynnych regulatorów, uzyskuje się więc wyrównanie poziomów wody przez połączenie przestrzeni parowych oraz wodnych poszczególnych kotłów między sobą. Zaleca się stosować przewody wyrównujące ciśnienie pary o dużych przekrojach tak, aby przy dużych różnicach wydajności albo obciążenia kotłów zapewnić przechodzenie pary z kotła o większej wydajności do kotła o mniejszej wydajności przy jak najmniejszej różnicy ciśnień. Ewentualne podgrzewacze wstępne należy zawsze włączać po stronie wodnej przed kotłami. Trudności z utrzymaniem jednakowego poziomu wody unika się, łącząc kotły szeregowo, a nie równolegle. Przestrzeń parową ma wtedy tylko ostatni kocioł. Z reguły nie wystarcza to jednak do kompensacji rozszerzania się wody. System ten ma tę zaletę, że przy odpowiednim połączeniu przewodów można wyłączyć jeden z kotłów napełnionych wodą i używać go jako zasobnika. Z drugiej strony przy połączeniu szeregowym średnice rur muszą być większe, ponadto trzeba stosować skomplikowaną armaturę odcinającą, a straty ciśnienia są wyższe. [hasła pokrewne: meble do pokoju dziecięcego, Meble Nowoczesne, fototapeta do kuchni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble do pokoju dziecięcego’

WYTWARZANIE I AKUMULACJA WODY GORĄCEJ OGRZEWANIE WODY GORĄCEJ W KOTŁACH WODNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Ogrzewanie wody grzejnej z zasady przeprowadza się w wymiennikach ciepła, jeśli tylko w danym zakładzie, obok zapotrzebowania ciepła do celów ogrzewczych, istnieje duże zapotrzebowanie pary wysokoprężnej, czy dla przemysłu, czy też do wytwarzania energii elektrycznej. Obok znanych typów wymienników powierzchniowych stosuje się tu także podgrzewacze bezpośrednie. W podgrzewaczach wprowadza się parę bezpośrednio do ogrzewanej wody, albo też przepuszcza się rozpyloną wodę przez zbiornik z parą. Podgrzewaną wodę doprowadza się przez przewód o kształcie pierścienia do górnej części pionowego zbiornika cylindrycznego. Perforowane blachy w formie okrągłych tac umieszczone jedne nad drugimi rozdzielają wodę na wiele drobnych strużek i pojedynczych kropli. Woda ściekając, miesza się z parą grzejną wypełniającą górną część zbiornika. Pompa zasysa ogrzaną wodę z dołu zbiornika i tłoczy ją do sieci. Wskutek domieszania wody powrotnej przed rurą ssącą pompy, zapobiega się parowaniu wody w przewodzie ssącym. Urządzenia te podlegają przepisom urzędowym, podobnie jak zbiorniki ciśnieniowe. W ogrzewaniu wodą gorącą kaskada służy nie tylko jako wymiennik ciepła, lecz równocześnie utrzymuje ciśnienie i kompensuje rozszerzanie wody. Dołącza się ją więc czasem do dużych leżących zbiorników wody dla powiększenia przestrzeni wyrównującej. Podczas gdy w wymiennikach powierzchniowych przechodzenie ciepła przez powierzchnie grzejne spowodowane jest stałą różnicą temperatur między parą grzejną a ogrzewaną wodą, to w układzie kaskadowym można ogrzać wodę praktycznie, aż do temperatury nasycenia pary grzejnej. Oznacza to więc, że przy bezpośrednim ogrzewaniu wody ciśnienie pary grzejnej może być niższe o 0,7 -;.- 1,5 at niż przy ogrzewaniu pośrednim i dlatego przy stosowaniu pary międzystopniowej lub przeciwprężnej odzysk energii elektrycznej jest odpowiednio wyższy. W wymiennikach ciepła w postaci kaskady można osiągnąć bardzo duże wydajności jednostkowe przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu miejsca i nakładzie kosztów. Do sprawy wyrównania ciśnień i poziomu wody wymienników kaskadowych, połączonych równolegle, należy przywiązywać takie samo, o ile nie większe znaczenie, jak w przypadku kotłów na wodę gorącą z przestrzenią parową. Już niewielkie różnice obciążenia jednostek o jednakowej wielkości mogą . prowadzić do zakłóceń działania objawiających się silnymi uderzeniami wody lub pary, a nawet tańczeniem wymienników. Włączając specjalne wodne pompy obiegowe można powstrzymać uderzenia po stronie wodnej, niezależnie od ilości używanych jednostek. Wadą bezpośredniego ogrzewania wody jest mieszanie pary z wodą płynącą w instalacji ogrzewania i strata odpowiedniej ilości wysoko- wartościowego kondensatu. W kotłach na najwyższe ciśnienia stosuje się zatem raczej pośrednie ogrzewanie wody grzejnej w powierzchniowych wymiennikach ciepła, aby wyraźnie rozdzielić obieg kotłowy i ogrzewczy. [podobne: meble do pokoju dziecięcego, Meble Nowoczesne, fototapeta do kuchni ]

Comments Off

« Previous Entries