Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘meble do sypialni’

ZADANIA KANALIZACJI I RODZAJE SCIEKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

ZADANIA KANALIZACJI I RODZAJE ŚCIEKÓW 1. 1. ZADANIA KANALIZACJI W budynkach mieszkalnych, komunalnych, w pomieszczeniach dla zwierząt, w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych powstają duże ilości nieczystości stałych i płynnych. Nieczystości te powinny być możliwie jak najszybciej i najtaniej odprowadzone, następnie oczyszczone bądź też zużytkowane w gospodarstwie wiejskim do nawożenia gleby i nawadniania roślin. Wody brudne, pochodzące z mycia i płukania produktów spożywczych, naczyń kuchennych, odpływy z umywalek i wanien, wody brudne z mycia posadzek i płukania ustępów itp. nazywamy ściekami bytowymi. Ścieki te zawierają obok fekaliów, resztek pożywienia i innych ciał organicznych także ciała mineralne, jak drobny piasek, ziarna pyłu oraz roztwory różnych soli. Wody zużyte odpływające z budynków użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, żłobki, stołówki itp. ) łącznie ze ściekami bytowymi, nazywa się ściekami bytowo-gospodarczymi. Ścieki te zawierają niekiedy odpływy z podwórek, a poza tym pewną domieszkę. ścieków z zakładów rzemieślniczych i przemysłowych. Ścieki powstałe przy procesach produkcyjnych nazywane są ściekami przemysłowymi lub poprodukcyjnymi. Ponadto wyróżnia się wody opadowe, powstałe z opadów deszczowych, topniejącego lodu i śniegu. Wyżej wymienione ścieki odprowadzamy kanałami krytymi, skąd pochodzi nazwa kanalizacji, obejmująca zespół urządzeń inżynierskich przeznaczonych do przyjmowania ścieków, odprowadzania ich do urządzeń oczyszczających i unieszkodliwiania do koniecznego stopnia. [podobne: meble pokojowe, szafa narożna, meble do sypialni ]

Comments Off

Posts Tagged ‘meble do sypialni’

ZADANIA KANALIZACJI I RODZAJE SCIEKÓW

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Dlatego nowoczesne betonowe kąpieliska dla świń powinny być zaopatrzone w wodę z wodociągu zmienianą co dzień przed wieczorem, przy jednoczesnym oczyszczeniu za pomocą spłukiwania posadzki kąpieliska. Niekiedy stosowane są tratwy drewniane, na które wpędza się świnie. Obciążone tratwy zanurzają się w wodzie i zwierzęta kąpią się. Ponieważ świnie bardzo chętnie korzystają z kąpieli, przeto tego rodzaju urządzenia są zbyteczne i wystarczają zwykłe baseny betonowe, w których posadzka w 1/2 lub 113 części jest nachylona – dla umożliwienia wchodzenia i wydostawania się zwierząt z kąpielisk. W osiedlach wiejskich, a przede wszystkim w spółdzielniach produkcyjnych lub PGR, chów świń obejmujący np. tysiąc lub więcej sztuk nie powinien być skoncentrowany w jednym miejscu, ze względu na niebezpieczeństwo epidemii. Wynika stąd potrzeba budowy grup chlewów w kilku miejscach (dla kilkuset sztuk), oddalonych od siebie o kilkaset lub więcej metrów. Każdy większy lub dwa, czy trzy mniejsze chlewy muszą mieć okólnik dla kilkudziesięciu sztuk, który należy zaopatrzyć w oddzielne kąpielisko. Kąpieliska są zazwyczaj wykonywane jako baseny o głęb. 0,8 m i o pow. 35-70 m, a niekiedy większej. Do napełniania kąpieliska potrzeba 15-35 m, przeciętnie 25 m wody. Dodatkowy rozbiór wody w osiedlu zaopatrzonym np. w 10 kąpielisk jest znaczny i wynosi kilkanaście lisek, przy napełnianiu basenów w okresie kilku godzin. Kształt basenów może być różny: kwadratowy, prostokątny, okrągły (spust wody w środku basenu) lub półokrągły. [patrz też: Meble Nowoczesne, meble do sypialni, szafy przesuwne ]

Comments Off

« Previous Entries