Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘pręty mosiężne’

Krzywe przemialu

Posted in Uncategorized  by admin
June 21st, 2018

Kiedy młyn już dostatecznie ostygnie. pobiera się próbki materiału mielonego wzdłuż całej długości młyna w odstępach co 1 m. Dla otrzymania wyników średnich z każdego przekroju młyna pobiera się nie jedną, lecz zwykle 4 -7- 5 próbek, z których następnie sporządza się próbkę średnią. Sporządzone w ten sposób średnie próbki przesiewa się na dwóch silach kontrolnych (900 i 4900 oczek/cm 2), a uzyskane w wyniku przesiewu procentowe pozostałości odmierza się w odpowiedniej skali na wykresie. Jeżeli otrzymane w ten sposób rzeczywiste krzywe przemiału młyna mają przebieg zbliżony do przebiegu krzywych teoretycznych, oznacza to, że zarówno ciężary, jak i asortymenty ładunku mielników w poszczególnych komorach dobrane są prawidłowo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pręty mosiężne’

Krzywe przemialu

Posted in Uncategorized  by admin
June 21st, 2018

Doraźna, choć znacznie mniej dokładna kontrola prawidłowości pracy młyna wielokomorowego może być dokonywana bez żadnych specjalnych zabiegów na podstawie wzrokowej oceny stanu mielników w komorach, Aby przeprowadzić taką kontrolę, zatrzymuje się najpierw urządzenia dozujące materiał do młyna, a w parę minut później sam młyn. Zabieg ten ma na celu umożliwienie kulom pierwszej komory młyna rozdrobnienie większych brył materiału, których obecność w komorze utrudniłaby przeprowadzenie oceny wzrokowej. Po zatrzymaniu młyna i otwarciu włazów obserwuje się stan powierzchni mielników i materiału mielonego w każdej komorze. W prawidłowo napełnionym i dobrze pracującym młynie w pierwszej komorze mielniki powinny wyraźnie wystawać ponad ,powierzchnię materiału, w drugiej komorze powierzchnia mielników powinna się pokrywać z powierzchnią mielników, a w trzeciej – materiał powinien przykrywać mielniki warstwą grubości około 2-3 cm. We wszystkich komorach powierzchnie mielników i :płyt pancernych powinny być czyste i lśniące, ,a otwory w ścianach przegrodowych wolne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pręty mosiężne’

Krzywe przemialu

Posted in Uncategorized  by admin
June 21st, 2018

Konstrukcja i działanie młynów do suchego przemiału surowców. Stosowane obecnie powszechnie w przemyśle cementowym do suchego przemiału surowców wysoko wydajne wielokomorowe młyny rurowe skonstruowano w wyniku systematycznego doskonalenia pierwotnie stosowanych, a obecnie przestarzałych już młynów kulowych. Już w roku 1876 po raz pierwszy zastosowano do suchego przemiału surowców cementowych, a także . i innych materiałów mineralnych, jednokomorowy młyn kulowy. Stał się on pierwowzorem obecnych wielokomorowych młynów rurowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pręty mosiężne’

Krzywe przemialu

Posted in Uncategorized  by admin
June 21st, 2018

Bryłki i ziarna materiału, które wprawdzie przedostały się przez otwory w płytach pancernych, lecz są jeszcze za duże, aby mogły przejść przez otwory pierwszego sita, zostają za pomocą , specjalnych łopatek zsypane do młyna i ponownie zmielone. W podobny sposób zwraca się do młyna ziarna ; pozostające na drugim sicie. Widzimy więc, że już w pierwotnej koncepcji młyn kulowy pomyślany był jako urządzenie pracujące w cyklu zamkniętym, przyczym instalacja przesiewająca wkomponowana była w konstrukcję samego młyna. Gotowa mączka wychodząca przez otworki zewnętrznego sita zsypuje się do leja, skąd kierowana jest do zbiorników (silosów) za pomocą mechanicznych lub pneumatycznych urządzeń przenośnikowych. Cały młyn wraz z systemem sit obudowany jest szczelną osłoną z blachy stalowej, która zapobiega unoszeniu się pyłu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »