Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘szafy przesuwne’

Podobne do tryskaczy sa urzadzenia zraszajace (drenczery)

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Podobne do tryskaczy są urządzenia zraszające (drenczery). Nie mają one zamków, są stale otwarte i służą do obrony powierzchniowej pionowej, np. otworów drzwiowych. Są uruchamiane w razie potrzeby. Gaszenie przy użyciu piany mechanicznej jest stosowane w przypadku pożaru magazynów z benzyną, olejami lub ropą. Pjana jest wytwarzana za pomocą specjalnych prądownic, przy ciśnieniu 3-4 atn, z zasysaniem płynu pianotwórczego. Do gaszenia płonących, wyżej wymienionych materiałów używa się również mgły wodnej, która wytwarza się w prądownicach przy ciśnieniu 4-7 atn. 1 l wody wystarcza do stłumienia pożaru na powierzchni płonącej 1-2 m. Pompy pożarnicze są znormalizowane; w warunkach wiejskich najczęściej używane są pompy M 200 o wydajności 200 l/min (około 3 lisek), ciśnienie 6 atn, maksymalnie 8 atn. [hasła pokrewne: szafy przesuwne, Meble Nowoczesne, meble młodzieżowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szafy przesuwne’

Podobne do tryskaczy sa urzadzenia zraszajace (drenczery)

Posted in Uncategorized  by admin
July 28th, 2016

Dlatego nowoczesne betonowe kąpieliska dla świń powinny być zaopatrzone w wodę z wodociągu zmienianą co dzień przed wieczorem, przy jednoczesnym oczyszczeniu za pomocą spłukiwania posadzki kąpieliska. Niekiedy stosowane są tratwy drewniane, na które wpędza się świnie. Obciążone tratwy zanurzają się w wodzie i zwierzęta kąpią się. Ponieważ świnie bardzo chętnie korzystają z kąpieli, przeto tego rodzaju urządzenia są zbyteczne i wystarczają zwykłe baseny betonowe, w których posadzka w 1/2 lub 113 części jest nachylona – dla umożliwienia wchodzenia i wydostawania się zwierząt z kąpielisk. W osiedlach wiejskich, a przede wszystkim w spółdzielniach produkcyjnych lub PGR, chów świń obejmujący np. tysiąc lub więcej sztuk nie powinien być skoncentrowany w jednym miejscu, ze względu na niebezpieczeństwo epidemii. Wynika stąd potrzeba budowy grup chlewów w kilku miejscach (dla kilkuset sztuk), oddalonych od siebie o kilkaset lub więcej metrów. Każdy większy lub dwa, czy trzy mniejsze chlewy muszą mieć okólnik dla kilkudziesięciu sztuk, który należy zaopatrzyć w oddzielne kąpielisko. Kąpieliska są zazwyczaj wykonywane jako baseny o głęb. 0,8 m i o pow. 35-70 m, a niekiedy większej. Do napełniania kąpieliska potrzeba 15-35 m, przeciętnie 25 m wody. Dodatkowy rozbiór wody w osiedlu zaopatrzonym np. w 10 kąpielisk jest znaczny i wynosi kilkanaście lisek, przy napełnianiu basenów w okresie kilku godzin. Kształt basenów może być różny: kwadratowy, prostokątny, okrągły (spust wody w środku basenu) lub półokrągły. [patrz też: Meble Nowoczesne, meble do sypialni, szafy przesuwne ]

Comments Off

« Previous Entries