Meble Kuchenne
Just another WordPress site

ZASADY AKUMULACJI CIEPŁA

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Zależności akumulacji ciepła można wyjaśnić na przykładzie kotłowni połączonej bezpośrednio ze zbiornikiem pary. W zapotrzebowaniu pary występują silne wahania w czasie; mimo to ilość dostarczanej pary powinna być stała, ponieważ wytwarza się ją w kotłowni o stałym wytwarzaniu ciepła. Zasobnik można zmniejszyć, jeśli pominie się warunek stałej wydajności ogrzewania. Od 2 do 16 godziny występuje na ogół duże zapotrzebowanie pary, zaś od godziny 16 do 2 – małe. Można zatem w pierwszym okresie nieco przeciążyć kocioł, zaś w drugim nie wykorzystywać go w pełni. Metodą rysunkową można określić ilości dostarczanej pary w obu okresach czasu, a także nową pojemność zbiornika. Najpierw rysuje się linię łamaną,  a następnie ogranicza się ją dwiema łamanymi równoległymi liniami (linia przerywana). Pionowy odstęp między dwiema linia- mi określa wymagana obecnie pojemność zbiornika. Odczytując z podziałki otrzymuje się pojemność równą ok. 7,5 t. Wymagana ilość dostarczanej pary w obu okresach czasu wynika z następującego rozumowania. W czasie pierwszego okresu, który trwa od godziny 2 do 15, a więc obejmującego 13 godzin, kocioł dostarcza nie jak w pierwszym przypadku 6 t pary na godzinę, ale dodatkowo 18 t ponad tę wartość. Stwarza to przy utrzymywaniu stale opalanego kotła nadwyżkę 18 : 13 = 1,4 t/h. Od godziny 15 do 2, a więc w czasie 11 godzin, kocioł musi dostarczać o 18 11 – -1,6 t/h w stosunku do wartości średniej równej 6 t/h. Metodę tę można rozwinąć, stosując za- miast dwóch sposobów pracy w kotłowni – trzy (albo więcej) sposoby. Obie kropkowane linie są wtedy naturalnie załamane nie w dwóch lecz w większej ilości miejsc. W dotychczasowych przypadkach określany był jedynie przebieg zapotrzebowania pary w czasie, podczas gdy zależność przebiegu, dostarczania pary w funkcji czasu można było określać dowolnie. Zagadnienie to zmienia się zasadniczo; o ile są także określone zależności dostarczania pary, co na przykład występuje przy wykorzystywaniu pary odlotowej z turbiny przeciwprężnej. Nadwyżka pary odlotowej występuje w godzinach wieczorowych. Można ją zatem zmagazynować i wykorzystać do pokrycia porannego szczytu zapotrzebowania pary grzejnej. Widać także, że nie wystarczy to do całkowitego wyrównania i że wystąpi niedobór pary, który należy po- kryć z innych źródeł. Szczyt, który można pokryć ze zbiornika, oznaczono jako powierzchnię A, która musi być równa powierzchni A. Powierzchnia B przedstawia tę ilość pary, która zostaje zużyta najpierw w turbinie, a następnie bezpośrednio w ogrzewaniu. Powierzchnia C przedstawia brakującą ilość pary, którą trzeba dostarczyć albo ze specjalnego kotła niskoprężnego, albo trzeba ją uzyskać przez zawór redukcyjny z kotła wysokoprężnego. W tym ostatnim przypadku linia a, b, c, d, e, f przedstawia obciążenie kotła wysokoprężnego. Bardziej równomierne obciążenie można otrzymać przez wykonanie większego zbiornika niż tego wymaga powierzchnia A i napełnić zbiornik bezpośrednio z kotła wysokoprężnego. Powyższe rozważania są słuszne, nie tylko dla omówionego przypadku magazynowania pary, ale odnoszą się również w odpowiedni sposób do akumulacji ciepła pod postacią wody gorącej, do magazynowania wody i gazu w zbiornikach należących do zakładów miejskich, do gromadzenia energii elektrycznej w akumulatorach i w ogóle do wszelkich zagadnień magazynowania. [więcej w: shadia nugud, opierzenie dachu, ciśnienie spływowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: ciśnienie spływowe opierzenie dachu shadia nugud